Dirigenter & Æresmedlemmer»

  Min musikalske oppvåkning startet ved platespilleren hos bestemor da jeg var barn. Jeg ble fullstendig bergtatt av de fantastiske klangene og stemningene som ble formidlet gjennom musikken. Spesielt Air fra Suite nr. 2 av Bach traff meg veldig den gangen. Interessen for musikk har alltid vært tilstede i livet mitt og som utøvende startet det med pianoundervisning i 12-årsalderen. Jeg opplevde at det ble litt kjedelig bare å spille alene og tok derfor kontakt med et lokalt korps for å spørre om de trengte flere musikere. Det gjorde de. Jeg fikk et horn og en greptabell og dermed var det gjort. Jeg var da 17 år. Etter undervisning hos Inge Eriksen ble det Toneheim Folkehøgskole i 1991-1992, og prøvespill på Barratt Dues Musikkinstitutt med Odd Ulleberg som hornlærer. Jeg byttet deretter til Østlandske Musikkonservatorium og Kjell Erik Arnesen. Etter et år der avtjente jeg verneplikten i Forsvarets Musikkorps Sørlandet, samtidig som jeg hadde en fast vikarstilling i Kristiansand Symfoniorkester.

Nå spiller jeg horn i Drammen Symfoniorkester og Sande Musikkorps.

Jeg har tidligere dirigert Strømsø Guttemusikkorps, Hokksund Gutte- og jentekorps, Drammens Jerns Musikkorps og Sande Musikkorps i et prosjekt. Er også fast vikar som dirigent i Åmot Horn. Har tatt timer i direksjon med Rolf Gupta og Lars Thomas Holm. Direksjon inngikk også i studiet på Toneheim.

Av hornistiske høydepunkter vil jeg nevne solist i Mozart hornkonsert nr. 3 sendt direkte på NRK radio fra Drammen Parkscene, og solist i Mozarts hornkonsert nr. 1 med Drammen Symfoniorkester. Har også vært solist med flere lokale korps.

Jeg har de siste 25 årene vært fast vikar på horn i korps og orkestre på Østlandet, og har på det mest aktive spilt over 30 konserter i løpet av ett år! Det var et svært aktivt år hvor det inngikk mange konserter i Drammens Teater og oppsettingen av musikalen Oliver. Jeg blir også brukt som instruktør for noen lokale horngrupper. For å utvide horisonten ytterligere tar jeg en bachelor i veiledning på Folkeuniversitetet.

Vegar Alsaker-Nøstdahl


Tidligere dirigenter

KMK's dirigent fra høsten 2012 - 2017 var Wenche Nilssen. Hun er oppvokst på Konnerud og startet sin korpskarriere på althorn i Konnerud skolekorps. Etter hvert var det walthornet som fanget hennes intresse. Da hun var 15 år var hun med som aspirant i Konneud Musikkorps, hvor hun fikk være solist for første gang.

Wenche Nilssen har utdannelse som hornist og musikkpedagog fra Barrat Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Hun har studert waldhorn hos Odd Ulleberg og Inger Besserudhagen. Direksjon hos Cathrine Winnes og Sigmund Torp. Hun jobber nå ved Drammen Kulturskole hvor hun underviser på messinginstrumenter og som dirigent. Hun er også hovedinstrumentlærer på musikklinjen ved St. Hallvard videregående skole. Hun har som freelance musiker spilt i flere av landets amatør- og profesjonelle korps og orkester. I de senere år har hun jobbet mest som pedagog.

Wenche Nilssen har tidligere vært dirigent for Tofte og Filtvedt skolekorps og Konnerud skolekorps.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korpsets dirigent fra høsten 2007 til 2012 var Georgi Deltchev

Han er opprinnelig fra Bulgaria og kom til Norge i 1988.

Georgi har 6 års høy musikkutdanning med trompet, og 2 års dirigering fra Bulgaria.

I tillegg har han 1 år med direksjon og korpsledelse i Norge.

Georgi har vært frilans- og dansemusiker i tillegg til dirigent og trompetlærer i mange år, både i Bulgaria og Norge.

Georgi har vært trompetlærer i Lier musikkskole, dirigert skolekorps, storband og amatørkorps.

Georgi er ansatt som trompetlærer i Asker Kulturskole, og har hatt stillingen siden 1994. I tillegg arbeider Georgi som frilansmusiker innen dansemusikk, trompetspill-kirkemusikk etc.

Driver også med musikk og data, innen orkestrering, arrangering og instrumentering.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korpsets dirigent fra høsten 2003 - 2007 var Øivind Hauger -

født 26.04.1947.

Øivind er trompetist, og har spilt i diverse korps i Drammen.

Han kom med i Hans Majestet Kongens Garde i 1967.

Rett etter han var ferdig i H.M.Ks Garde ble han ansatt i Forsvarets Stabsmusikk,

Samtidig som han spilte i Stabsmusikken, jobbet han som studiomusiker i NRK og i forskjellige platestudioer.

hvor han spilte i ca. 30 år.

Han har også spilt ved samtlige av teatrene i Oslo.

I tillegg har han jobbet som trompetist i Dizzie Tunes i 25 år.

Øivind har dirigert forskjellige korps i Drammen.

--------------------------------------------------------------------------------

Høst 2000 til 2003 var Bjørn Egil Johne

Han startet sin karriere som 8-åring i Fjell Skolekorps, hvor instrumentet ble trompet.

Bjørn-Egil har deltatt på musikkursene, instruktørkursene og dirigentkursene i regi av NMF-Buskerud krets.

Det ble storbandspilling i Drammen Storband og Holmestrand Storband. Han har også spilt i Lier Ungdomskorps og Brass 85.

I 1991 sto Gardemusikken for tur med mange solistoppdrag, bl. a. under 18-årsdagen til kronprins Haakon.

Der spilte han freelance i to år og latinamerikansk musikk var levebrødet.

Så sto USA og Los Angeles for tur, hvor en aktiv musikerkarriere var på trappene.

Bjørn-Egil har jobbet som instruktør for mange av distriktets skolekorps og dirigentkarrieren startet hos Geithus Musikkorps i 1997.

--------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering av dirigentene:

2017 - Vegar Alsaker-Nøstdahl

2012 - 2017 Wenche Nilssen

2003 – 07 Øivind Hauger

2007 -2012 Georgi Deltchev

2000 – 03 Bjørn-Egil Johne

1998 – 2000 Odd Arve Hjørungdal

1992 – 98 Tom Eine

1987 – 92 Rolf Andersen

1986 – 87 Henry Persson

1983 – 86 Alf Eine

1975   Odd Jensen

1972 – 75 Pål Lien

1971 – 72 Per Gomperud

1968 – 71, 1979 – 83 Hans Jørgen Gomperud

1952 – 69, 1975 – 79 Ivar Nordli

1952   Thorbjørn Lindseth

Æresmedlemmer

 Børre Marheim, født 23.12.1943,

begynte å spille i 1953 i Drammen Guttemusikk.

I 1960 kom han til Konnerud Musikkorps.

Instrumentet hans er kornett, men han har også spilt tuba.

Børre har hatt mange verv i KMK.

Utenfor KMK har han hatt verv i daværende EKKO krets,

samt i Felleskomiteen.

I 1985 fikk han Buskerud krets´ hederstegn, og i

1996 ble han KMKs tredje æresmedlem.

og vi håper han blir med i mange år framover.

Børre er fortsatt å finne i kornettrekka i korpset,

Børre Marheim  Foto: MVO

Ivar Nordli, født 15.07.1922, begynte å spille i 1936.

Han har dirigert Åssiden Skolekorps fra starten av.

Da han ga seg som fast dirigent begynte han å spille kornett i korpset.

I 1952 kom Ivar til Konnerud, og dirigerte KMK i tilsammen 21 år.

Han har også hatt flere verv

1976 fikk han NMFs hederstegn for dirigenter og i

I 1971 fikk Ivar NMFs hederstegn, i

1985 fikk han Buskerud krets hederstegn.

I 1986 ble han KMKs andre æresmedlem.

Da Ivar ga seg i Konnerud Musikkorps, spilte han videre i Drammen Veterankorps.

Ivar døde 17.3.2010

Åge Ravn Hansen, født 20.12.1919, begynte å spille i 1943.

Han ble med i Konnerud Ungdomskorps, senere Konnerud Musikkorps i 1952. Instrumentet var klarinett

Utenfor KMK har han vært revisor i daværende EKKO krets i mange år.

Åge har hatt mange verv i KMK.

I 1976 ble Åge tildelt en NMFs hederstegn.

Konnerud Musikkorps første æresmedlem ble han i 1981

Etter at han ble pensjonist kom han på hver konsert og støttet opp om korpset.

Åge døde 26.12 2002. Han ble 83 år gammel.

Konnerudmusikkorps.no © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

KONNERUD MUSIKKORPS