Historie

HISTORIE

Konnerud Musikkorps ble stiftet i september 1951 under navnet Konnerud Ungdomskorps. 
Bosetningen på Konnerud utgjorde i 1951 ca. 2000 mennesker, og det var ingen bedrifter som kunne støtte korpset økonomisk. 
I løpet av et halvt år klarte de å samle inn ca. kr 4000,-  og med et lån på kr 5000,- kunne det kjøpes 12 instrumenter. 
Øvelseslokalene var på Konnerud skole, men medlemmene var så ivrige at de gikk gårdimellom 
og holdt fellesøvelser nesten hver kveld.

Korpsets første offisielle opptreden var 17. mai 1952. 
Konnerud Ungdomskorps stilte for første gang i uniformer 17. mai 1953. 
Korpset var også aktive i oppstarten av Konnerud Skolekorps.

Korpset skiftet navn til Konnerud Musikkorps i 1954. 

I løpet av årene har KMK vært et lokalt innslag og har sine fleste oppdrag i nærmiljøet. 
Som eksempel kan nevnes julekonserter, oppmarsjer, tenning av julegran og spilling på pleiehjemmene.

Korpsets overordnede mål er å være et attraktivt tilbud sosialt og musikalsk 
for ungdom og voksne på Konnerud, og i Drammendistriktet forøvrig. 

KMK er et "all round" korps, noe som innebærer at vi behersker det meste av tradisjonell korpsmusikk.
Søk
Driftes av Styreportalen AS