Få kontakt med

Konnerud Musikkorps»

KMK sin offensielle epostadresse blir 

Denne sendes til leder og sekretær i korpset.

De videresender ved behov.

Leder:                           Trine-Lise S. Olsen

Sekretær:                      Lena Mandal

Kasserer:                       Anne -Lise Perdersen

Leder i musikkutvalget:   Helle M. Oldebråten

Leder i arr.utvalget:        Gunn Skarra

Materialforvalter:            Henrik R. Lokshall

eller via post

Adresse:

Konnerud Musikkorps

Postboks 9008 Konnerud

3006 Drammen 

 

 

Innsending av bilder/videoklipp til KMK, eller ved feil på websiden vennligst ta kontakt samt en liten beskrivelse ved å trykke her ==>webansvarlig

Konnerudmusikkorps.no © 2010 •

KONNERUD MUSIKKORPS