Om KMK »

Korpsets besetning pr. 31.desember 2017

Korpset har 23 spillende medlemmer hvorav en av disse er æresmedlem. Vi har også 2 aspiranter og 1 hospitant fra Konnerud skolekorps.

Fordeling på instrumenter: 

2 fløyte, 3 klarinetter, 2 altsaks, 1 barytonsaks,

5 kornetter/trompeter, 2 horn, 2 baryton, 3 tromboner,

1 tubaer og 2 slagverk er å finne i rekkene i KMK pr dags dato.

Ledere i KMK: Nå og historisk:

1951-54 Odd Karlsen

1954-56, 1957-58, 1960-61  Thorbjørn Nyborg

1956-57 Asbjørn Greni

1958-60 Thorbjørn Tollefsen

1961-63, 1966-67 Åge Ravn Hansen

1963-64 Arne Kristensen

1964-66 Thorolf Kristensen

1967-68 O. J. Blomholt

1968-71, 1976-77, 1978-80 Børre Marheim

1971-72 John Øen

1972-76, 1984-86, 1991-92 Terje W. Andresen

1977-78 Bjørn Gunnar Pedersen

1980-83 Jens Fredriksen

1983-84 Petter Vøien

1986-88, 1994-95, 1999-02, 2006-09 Heidi M. Bryn

1988-89 Erik Pedersen

1989-91 Pål Mortensen

1992-94 Jan M. Hafskjold

1995-97 Morten Bryn

1997-99, 2002-06 Ann M. Olsen

2009-12 Gro Reinsbø

2012-14 Tone Merete Svenkerud

2014-18 Erik Pedersen

2018-19 Trine-Lise Olsen

2019-     Erik Pedersen

Konnerud Musikkorps ble til ved at noen karer på Konnerud hadde lyst til å spille i korps. De møttes den 20. april 1951 og ble ledet av lærer Olav Haveraaen.

Det meldt seg ca. 20 unge menn.

Bosetningen på Konnerud utgjorde i 1951 ca. 2.000 mennesker, og det var ingen bedrifter som kunne støtte korpset økonomisk. I løpet av et halvt år klarte de så samle inn ca. kr. 4.000,-, og med et lån på kr. 5.000,- kunne det kjøpes 12 instrumenter.

Den 21. september 1951 ble den første generalforsamlingen avholdt, og Konnerud Ungdomskorps var stiftet. De første instrumentene var på plass i januar 1952. Øvelseslokalet var på Konnerud skole, og 15. januar var korpsets første dirigent, Thorbjørn Lindseth, på plass.

I tillegg til øvelser hver tirsdag, var medlemmene så ivrige at de gikk "gard-i-mellom" og holdt fellesøvelser nesten hver kveld. Den første offisielle opptredenen var 17. mai 1952.

Konnerud Ungdomskorps endret navn til Konnerud Musikkorps (KMK) i 1954, da forkortelsen KUK ikke helt egnet seg .........

Korpset var også aktive i oppstarten av Konnerud Skolekorps i 1955.

I 1966 begynte Torill Ravn Hansen som første jente i KMK, instrumentet var klarinett.

KMK har gjennom tidene hatt fire kvinnelige ledere; Heidi M. Bryn, Ann M. Olsen, Gro Reinsbø og Tone M. Svenkerud

KMK har vært og ønsker å være et lokalt innslag, med de fleste oppdragene i nærmiljøet. F. eks. kan vi nevne kirkekonserter i julen, spilling på pleiehjemmene, oppmarsjer med utekonserter på Konnerud, tenning av julegran osv.

Konnerudmusikkorps.no © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

KONNERUD MUSIKKORPS